Izbacivač
 naziv: Izbacivač - Zmijska pravda
autori: Franqois Boucq & Jodorowsky
ISBN 86-86567-00-2
 
 naziv: Izbacivač - Kainovo oko
autori: Franqois Boucq & Jodorowsky
ISBN 978-86-86567-04-8